Standard Svensk standard · SS-EN 1559-3:2011

Gjutna material - Tekniska leveransbestämmelser - Del 3: Tilläggskrav för gjutgods av gjutjärn

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the additional technical delivery conditions for castings made from all cast iron materials.

This European Standard applies to iron castings produced in sand or permanent moulds or by centrifugal casting, continuous casting or investment casting.

Ämnesområden

Gjutgods av stål och järn (77.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Founding - Technical conditions of delivery - Part 3: Additional requirements for iron castings

Artikelnummer: STD-81992

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-10-31

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1559-3