Standard Svensk standard · SS-EN 16124:2011

Gjutning - Låglegerade, ferritiska segjärn för högtemperaturtillämpningar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the grades and the corresponding requirements for low-alloyed ferritic spheroidal graphite cast irons for elevated temperature applications.

These requirements are specified in terms of
- chemical composition: as given for each of the grades,
- graphite form and matrix structure: spheroidal graphite in a predominantly ferritic matrix,
- mechanical properties measured on machined test pieces prepared from cast samples.

This European Standard does not cover technical delivery conditions for iron castings, see EN 1559-1 [1] and EN 1559-3 [2].

Ämnesområden

Gjut- och tackjärn (77.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Founding - Low-alloyed ferritic spheroidal graphite cast irons for elevated temperature applications

Artikelnummer: STD-82412

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-12-05

Antal sidor: 48