Standard Svensk standard · SS-EN 1560:2011

Gjutna material - Beteckningssystem för gjutjärn - Materialsymboler och materialnummer

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard establishes a material designation system either by symbols or by numbers for cast iron.

The designation system by symbols is applicable to:
a) standardized cast iron materials (see 2.1);
b) non-standardized cast iron materials (see 2.2).

The designation system by numbers is only applicable to standardized cast iron materials (see 2.1).

NOTE The use of a designation system by symbols does not necessarily imply that the material is standardized.

Ämnesområden

Gjut- och tackjärn (77.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers

Artikelnummer: STD-76955

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-03-10

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1560