Standard Svensk standard · SS-EN 1369:2012

Gjutning - Magnetpulverprovning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a magnetic particle testing method for ferro-magnetic iron and steel castings. NOTE An iron or steel casting is considered to be ferro-magnetic if the magnetic induction is greater than 1 T (Tesla) for a magnetic field strength of 2,4 kA/m.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100) Gjuteriutrustning (25.120.30) Pulvermetallurgi (77.160) Utrustning för metallurgisk industri (77.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Founding - Magnetic particle testing

Artikelnummer: STD-87786

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-20

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 1369