Standard Svensk standard · SS-EN 1369

Gjutning - Magnetpulverprovning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1369:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1369

Gjutning - Magnetpulverprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard avser magnetpulverprovning
av ferro-magnetiskt järn- och stålgjutgods.
Den ger också acceptanskriterier genom olika acceptansnivåer,
vilka definierats genom utseendet,
ytområdet och dimensionerna på upptäckta diskontinuiteter.
Denna standard gäller för alla ferro-magnetiska gjutgods
oberoende av formningsmetod.
Ett järn- eller stålgjutgods anses vara ferromagnetiskt
om den magnetiska induktionen är större
än 1 T (Tesla) för en magnetisk fältstyrka på
2,4 kA/m.
Denna standard gäller endast för de områden på
gjutgodset som specificerats för kontroll och för den
andel av gjutgodset som skall kontrolleras.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100) Utrustning för metallurgisk industri (77.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1369

Gjutning - Magnetpulverprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Founding - Magnetic particle inspection

Artikelnummer: STD-20580

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-23

Antal sidor: 40

Ersätts av: SS-EN 1369:2012