Standard Swedish standard · SS-EN 1369

Founding - Magnetic particle inspection

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1369:2012
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1369

Founding - Magnetic particle inspection
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard avser magnetpulverprovning
av ferro-magnetiskt järn- och stålgjutgods.
Den ger också acceptanskriterier genom olika acceptansnivåer,
vilka definierats genom utseendet,
ytområdet och dimensionerna på upptäckta diskontinuiteter.
Denna standard gäller för alla ferro-magnetiska gjutgods
oberoende av formningsmetod.
Ett järn- eller stålgjutgods anses vara ferromagnetiskt
om den magnetiska induktionen är större
än 1 T (Tesla) för en magnetisk fältstyrka på
2,4 kA/m.
Denna standard gäller endast för de områden på
gjutgodset som specificerats för kontroll och för den
andel av gjutgodset som skall kontrolleras.

Subjects

Non-destructive testing (19.100) Equipment for the metallurgical industry (77.180)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1369

Founding - Magnetic particle inspection
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-20580

Edition: 1

Approved: 5/23/1997

No of pages: 40

Replaced by: SS-EN 1369:2012