Standard Svensk standard · SS-EN 10340:2007/AC:2008

Gjutstål för byggnadsändamål

Status: Gällande

Ämnesområden

Gjutgods av stål och järn (77.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-67279

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-09-22

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 10340:2007