Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 945-3:2016

Mikrostruktur i gjutjärn - Part 3: Grundstruktur (ISO/TR 945-3, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 945-3:2016

Mikrostruktur i gjutjärn - Part 3: Grundstruktur (ISO/TR 945-3, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report gives the designations, descriptions and reference micrographs of the matrix structures of cast irons.It applies to the following types of cast irons:— grey cast irons (Table 4.1);— spheroidal graphite cast irons (Table 4.2);— austenitic cast irons (Table 4.3);— malleable cast irons (Table 4.4);— compacted (vermicular) graphite cast irons (Table 4.5);— ausferritic spheroidal graphite cast irons (Table 4.6); — abrasion-resistant cast irons (Table 4.7).Each matrix structure is defined with explanations and micrographs.Unless otherwise stated in Clause 4, the micrographs shown correspond to samples etched with a solution of 2 % nitric acid in ethanol (Nital).

Ämnesområden

Gjut- och tackjärn (77.080.10)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 945-3:2016

Mikrostruktur i gjutjärn - Part 3: Grundstruktur (ISO/TR 945-3, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Microstructure of cast irons - Part 3: Matrix structure (ISO/TR 945-3, IDT)

Artikelnummer: STD-8022904

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-17

Antal sidor: 56