Standard Svensk standard · SS-EN 12892

Gjutning - Utrustning för tillverkning av modeller för fullformsgjutning

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements for tooling for the production of lost patterns by the lost foam process.

Ämnesområden

Utrustning för metallurgisk industri (77.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-28554

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-01

Antal sidor: 18