Standard Svensk standard · SS-EN 12890

Gjutning - Modeller, modellutrustning och kärnlådor för tillverkning av sandformar och sandkärnor

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements for patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and/or sand cores. This standard does not specify equipment for the production of lost patterns, permanent moulds and die casting dies. This standard does not specify the requirements for ancillary items used in the manufacture of pattern equipment (such as screws, dowels etc.).

Ämnesområden

Utrustning för metallurgisk industri (77.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-28553

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-01

Antal sidor: 30