Standardutveckling · SIS/TK 117

Svetsbeteckningar

En svets i exempelvis ett skyddsräcke är ett resultat av en serie beslut och åtgärder. Konstruktören beräknar och utformar svetsen och de beslut som då tas är avgörande för konstruktionens kvalitet. Standardiserade svetsbeteckningar är konstruktörens medel att kommunicera anvisningarna för svetsning till de som skall producera konstruktionen. Tydlighet och effektivitet i kommunikationen är en förutsättning för rätt kvalitet i svetsen och det skapar förutsättningar för effektivitet i produktionen.

Standardiseringen är därmed säkerhetsrelaterad eftersom feltolkning av konstruktörens beslut äventyrar hållfasthet och livslängd och innebär risker för konstruktionen och omgivningen. Det existerande konceptet med svetsbeteckningar har funnits ända sedan den första svenska standarden gavs ut 1944. ISO-standarden som kom senare byggde på samma koncept.

Kommittén diskuterar nu bla. hur svetsbeteckningar bör läggas in i 3-D modeller så att arbetet kan rationaliseras och ritningar inte behövs.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 3 standarder
Deltagare 4 företag och organisationer
Scania CV AB, Södertälje
Svetskommissionen, Stockholm
Volvo Group Trucks Technology, Göteborg
Väderstad AB, Väderstad
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 44/SC 7, Representation and terms
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Läs mer

Ämnesområden

Ritteknik (01.100) Regler för maskinritningar (01.100.20) Svetsning och lödning (25.160) Svetsfogar (25.160.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se

Jens Larsson
Ordförande
Scania CV AB