Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2553:2019

Svetsning och tillhörande processer - Beteckningar på ritningar - Svetsförband (ISO 2553:2019)

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard ger regler för beteckningar av svetsförband på ritningar. Detta kan omfatta information
om geometri, tillverkning, kvalitet och provning av svetsar. Principerna i detta dokument kan även
tillämpas på hårdlödda och mjuklödda förband.
Det finns två olika metoder på den globala marknaden för att peka ut pilsidan och den andra sidan på
ritningar. I detta dokument gäller att:
– avsnitt, tabeller och figurer som har suffixet ”A” tillämpas enbart i det beteckningssystem som
baseras på en dubbel referenslinje
– avsnitt, tabeller och figurer som har suffixet ”B” tillämpas enbart i det beteckningssystem som
baseras på en enkel referenslinje
– avsnitt, tabeller och figurer som inte har suffixet ”A” eller ”B” kan tillämpas i båda systemen.
De beteckningar som visas i detta dokument kan kombineras med andra beteckningar som används i
tekniska ritningar, till exempel för att visa ytbehandlingskrav.
En alternativ metod som presenteras, för att beteckna svetsförband på ritningar, är att ange
grundläggande konstruktionsinformation såsom svetsmått, kvalitetsnivå etc. Svetsfog och
svetsmetod(er) fastställs då av tillverkaren så att de specificerade kraven uppfylls.
ANM. De exempel som ges i detta dokument, inklusive mått, är enbart illustrationer och är avsedda att visa
hur metoderna ska tillämpas på ett korrekt sätt.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Regler för maskinritningar (01.100.20) Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Svetsbeteckningar, SIS/TK 117

Internationell titel: Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints (ISO 2553:2019)

Artikelnummer: STD-80021144

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-04-24

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-EN ISO 2553:2019

Ersätter: SS-EN ISO 2553:2014 , SS-EN ISO 2553:2014