Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2553:2014

Svetsning och tillhörande processer - Beteckningar på ritningar - Svets- och lödförband (ISO 2553:2013)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 2553:2019 , SS-EN ISO 2553:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2553:2014

Svetsning och tillhörande processer - Beteckningar på ritningar - Svets- och lödförband (ISO 2553:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard ger regler för beteckningar av svetsförband på ritningar. Detta kan omfatta information om geometri, tillverkning, kvalitet och provning av svetsar. Principerna i denna standard kan även tillämpas på hårdlödda och mjuklödda förband.

Det finns två olika metoder på den globala marknaden för att tilldela pilsidan och den andra sidan på ritningar. I denna internationella standard:
— avsnitt, tabeller och figurer som har suffixet ”A” tillämpas enbart i det beteckningssystem som baseras på en dubbel referenslinje;
— avsnitt, tabeller och figurer som har suffixet ”B” tillämpas enbart i det beteckningssystem som baseras på en enkel referenslinje;
— avsnitt, tabeller och figurer som inte har suffixet ”A” eller ”B” kan tillämpas i båda systemen.

De beteckningar som anges i denna standard kan kombineras med andra beteckningar som används på ritningar. Till exempel för att visa ytbehandlingskrav.

En alternativ metod som presenteras, som kan användas för att beteckna svetsförband på ritningar, är att ange grundläggande konstruktionsinformation såsom svetsmått, kvalitetsnivå etc. Svetsfog och svetsme-tod(er) fastställs då av tillverkaren så att de specificerade kraven uppfylls.

ANM. De exempel som ges i denna internationella standard, inklusive mått, är enbart illustrationer och är avsedda att visa hur metoderna ska tillämpas på ett korrekt sätt. De är inte avsedda att representera bra konstruktionsmetoder eller att ersätta kod- eller specifikationskrav.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Regler för maskinritningar (01.100.20) Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2553:2014

Svetsning och tillhörande processer - Beteckningar på ritningar - Svets- och lödförband (ISO 2553:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Svetsbeteckningar, SIS/TK 117

Internationell titel: Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints (ISO 2553:2013)

Artikelnummer: STD-105868

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-01-28

Antal sidor: 68

Finns även på: SS-EN ISO 2553:2014

Ersätter: SS 2773 , SS-EN 22553 , SS-ISO 2553

Ersätts av: SS-EN ISO 2553:2019 , SS-EN ISO 2553:2019