Standardutveckling · SIS/TK 622

Litium

Den globala efterfrågan på jordartsmetaller är stor och ökar alltmer i takt med den tekniska utvecklingen. Litium och andra sällsynta jordartsmetaller används vid tillverkning av ett flertal elektriska komponenter såsom batterier och permanentmagneter. Med en växande elektrifiering av fordon, mobiltelefonernas fortsatta framväxt och ökat fokus på energilagring så ökar också efterfrågan på litium och inte minst återvinning av metallen. Den svenska kommittén följer arbetet med internationella standarder för litium och sällsynta jordartsmetaller i kommittéerna Rare earth (ISO/TC 298) och Lithium (ISO/TC 333).

Kommittén för litium följer aktivt arbetet för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida globala standarder. ISO-standarder underlättar för producenter av jordartsmetaller att möta krav från bland annat batteritillverkare. Med stöd av standarderna kan aktörer komma överens om krav för effektiv utvinning och lämplig användning av jordartsmetaller. Standarderna förväntas stötta brukare vid både tillverkning, inköp och användning av produkterna. Målet är att den växande internationella handeln med litium ska underlättas med allmänt accepterade ISO-standarder.

Standarderna tas fram i arbetsgrupper uppdelade i områden som spänner över terminologi, provning och analys, återvinning och märkning av jordartsmetaller. Det är både fysikaliska och kemiska egenskaper som beskrivs med hjälp av standarderna.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 3 standarder
ISO 22453 , Exchange of information on rare earth elements in industrial wastes and end-of-life cycled products
ISO 24548, Rare earth — Determination of moisture content in rare earth products — Gravimetric method
ISO 5976, Rare earth — Determination of loss on ignition in rare earth products — Gravimetric method
Deltagare 4 företag och organisationer
IF Metall, STOCKHOLM
KIC IE AB, Stockholm
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
Sveriges Geologiska Undersökning, UPPSALA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/TC 298, Rare earth
ISO/TC 333, Lithium
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Niklas Jungerth
Projektledare
0709480664
niklas.jungerth@sis.se

Erika Vanhainen
Projektassistent
erika.vanhainen@sis.se