Standardutveckling · SIS/TK 622

Innovationskritiska metaller och mineral

I en värld präglad av ständig teknologisk utveckling och växande medvetenhet om hållbarhet står frågan om hållbara råmaterial och kritiska mineraler i centrum för global uppmärksamhet. ISO/PC 348, IWA-initiativet och CEN/TC 472 representerar olika strategiska vägar mot en mer ansvarsfull hantering av våra naturresurser. Genom att främja hållbara metoder längs hela värdekedjan, från utvinning till tillverkning, strävar dessa standardiseringsinitiativ efter att forma en framtid där vår teknologiska framsteg går hand i hand med miljövänlighet och social rättvisa. Men bakom den tekniska terminologin döljer sig mjuka frågor som samhällsfokus och jämställdhet, som spelar en allt mer central roll för att säkerställa hållbara resultat i praktiken

Kommittén är engagerad i att påverka framtida globala standarder och arbetar aktivt för att påverka innehållet och riktlinjerna för dessa. ISO-standarder spelar en avgörande roll för producenter av jordartsmetaller, särskilt när det gäller att uppfylla krav från batteritillverkare och andra industrisektorer. Genom att följa standarderna kan aktörer samtycka till krav för effektiv utvinning och korrekt användning av dessa viktiga mineraler, vilket förväntas stödja användare genom hela produktens livscykel, från tillverkning till användning. Målet är att underlätta den växande internationella handeln med litium genom antagandet av allmänt accepterade ISO-standarder.

Standarderna utvecklas av arbetsgrupper med fokus på olika områden, inklusive terminologi, provning och analys, återvinning och märkning av jordartsmetaller. Dessa standarder beskriver både fysikaliska och kemiska egenskaper och spelar en central roll i att främja en mer effektiv och ansvarsfull hantering av dessa värdefulla resurser.

VÄLKOMMEN ATT GÅ MED I SIS/TK 622!

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Utgivet 7 standarder
Deltagare 8 företag och organisationer
IF Metall, Stockholm
KIC IE AB, Stockholm
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
Talga AB, Luleå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/PC 348, Sustainable raw materials
ISO/TC 298, Rare earth
ISO/TC 333, Lithium
ISO/TC 345, Specialty metals and minerals
ISO/TC 82/SC 7, Sustainable mining and mine closure
CEN/TC 472, Rare Earth Elements
CEN/TC 477, Sustainable production of raw materials from mining related activities
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Gå till deltagarportalen >

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Se utbildningar >

critical-raw-materials-in-technologies-and-sectors---foresight.jpg

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Farnia Wuolo
Projektledare
farnia.wuolo@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se