Standardutveckling · SIS/TK 121

Bestämning av mikrostruktur i stål

Mikrostrukturen i stål spelar en avgörande roll för stålets egenskaper. Att kunna klassifiera och kvantifera faser, korn, inneslutningar och utskiljningar har stor betydelse vid utveckling av nya stålsorter och processer liksom vid användning av stålen. Kommittén arbetar fram standarder till stöd för utvecklingsarbete och användning av stålen.

Kommittén arbetar för att det ska finnas gemensamma internationellt accepterade standarder med god noggrannhet och reproducerbarhet. Detta för att detektera, klassificera och mäta metallografiska storheter och fenomen som behövs:

  • för att kunna ange krav i specifikationer
  • för att jämföra resultat från olika laboratorier
  • vid stålutveckling
  • vid processutveckling
  • vid haverianalyser
  • för att jämföra mikrostrukturer
  • för att uppskatta vissa av stålets egenskaper

Bestämningen kan ske med hjälp av alla typer av instrument och metoder till exempel optisk mikroskopi, elektronmikroskopi och bildanalys.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 31 standarder
ISO 15632:2002, Microbeam analysis - Instrumental specification for energy dispersive X-ray spectrometers with semiconductor diode detectors
ISO 17079, Steel - Development of a stereologically-based image analysis method for characterizing second-phase constituents
NWI N 599, The quantitative analysis and particlesize distribution of non metallic inclusions in steels using the electrolytic extraction
, Proposal for a New Work Item on the Revision of ISO 4969: 1980 Steel - Macroscopic examination by etching with strong mineral acids
, Proposal for a New Work Item on "Method for evaluation of hydrogen delayed fracture resistance of high strength steels"
, Determination of percentage of resolvable pearlite in the high carbon steel wire rod
SS 111114, Stål - Bestämning av inneslutningar - Mikrometoder - Avbildningsmetod
ISO 19342, Microbeam analysis — Scanning electron microscopy — Image sharpness evaluation by DR method
ISO PRF 20171, Microbeam analysis - Scanning electron microscopy - Tagged image file format for scanning electron microscopy(TIFF/SEM)
ISO/TR 20580, Preparation of metallographic specimens
ISO 3887, Stål - Bestämning av avkolningsdjup
ISO 643, Steels - Micrographic determination of the apparent grain size
EN ISO 643, Stål - Bestämning av ferritkornstorlek och austenitkornstorlek med mikrometoder
ISO/TS 21383, Qualification of the scanning electrion microscope for quantitative measurements
ISO 21466, Microbeam analysis -- Scanning electron microscopy -- Method for evaluating critical dimensions by CD-SEM
EN ISO 643, Stål - Bestämning av ferritkornstorlek och austenitkornstorlek med mikrometoder
ISO 16573, Method for evaluation of hydrogen delayed fracture resistance of high strength steels
ISO 16573-2, Steel - Measurement method for the evaluation of hydrogen embrittlement resistance of high strength steels - Part 2: Slow strain rate test for hydrogen energy applications
ISO 23014, Steel-Quantitative analysis of Mn dendritic segregation in continuously cast product
ISO 4968, Steel - Macrographic examination by sulfur print (Baumann method)
ISO 23420, Microbeam analysis - Analytical electron microscopy - Method for the determination of energy resolution for electron energy loss spectrum analysis
ISO 16573-3, Steel - Measurement method for the evaluation of hydrogen embrittlement resistance of high strength steels - Part 3: Cryogenic hydrogen embrittlement test
ISO 23692, Steel-Quantitative analysis of Mn dendritic segregation in continuously cast product
ISO 23703, Guideline for Misorientation Analysis to assess mechanical damage by Electron Backscatter Diffraction (EBSD)
ISO 16573-1, Steel - Measurement method for the evaluation of hydrogen embrittlement resistance of high strength steels - Part 1: Constant load test
ISO 23699, Microbeam Analysis - Electron Backscattered Electron Diffraction - Vocabulary
ISO 23749, Microbeam analysis Electron backscatter diffraction Quantitative determination of austenite in steel
ISO 15632, Microbeam analysis - Selected instrumental performance parameters for the specification and checking of energy-dispersive X-ray spectrometers for use in electron probe microanalysis
ISO 13067, Mikroanalys - Diffraktion av tillbakaspridda elektroner (EBSD) - Bestämning av medelkornstorlek
ISO 24418, Microbeam analysis - A Guideline for Long Period Analysis Using SEM-EDS
ISO 24639, Microbeam analysis - Analytical electron microscopy - Calibration procedure of energy scales for elemental analysis of electron energy loss spectroscopy
Visa fler Visa färre
Utgivet 17 standarder
Deltagare 8 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Höganäs AB, Höganäs
Höganäs Sweden AB, Höganäs
Outokumpu Stainless AB, Avesta
RISE KIMAB AB, Kista
SSAB EMEA AB, Borlänge
SSAB Special Steels, Oxelösund
Suzuki Garphyttan AB, Garphyttan
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 17/SC 7, Methods of testing (other than mechanical tests and chemical analysis)
ISO/TC 202, Microbeam analysis
ISO/TC 202/SC 1, Terminology
ISO/TC 202/SC 2, Electron probe microanalysis
ISO/TC 202/SC 3, Analytical electron microscopy
ISO/TC 202/SC 4, Scanning electron microscopy (SEM)
CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Tillverkning av metalliska material Provning av metalliska material Övrigt Provning av metalliska material Allmänt


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender
2019
september
tor
26
Kommittémöte
10:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander

Måns Sjölander
Projektledare

mans.sjolander@sis.se

Malin Bergman
Projektassistent

malin.bergman@sis.se