Standardutveckling · SIS/TK 121

Bestämning av mikrostruktur i stål

Mikrostrukturen i stål spelar en avgörande roll för stålets egenskaper. Att kunna klassifiera och kvantifera faser, korn, inneslutningar och utskiljningar har stor betydelse vid utveckling av nya stålsorter och processer liksom vid användning av stålen. Kommittén arbetar fram standarder till stöd för utvecklingsarbete och användning av stålen.

Kommittén arbetar för att det ska finnas gemensamma internationellt accepterade standarder med god noggrannhet och reproducerbarhet. Detta för att detektera, klassificera och mäta metallografiska storheter och fenomen som behövs:

  • för att kunna ange krav i specifikationer
  • för att jämföra resultat från olika laboratorier
  • vid stålutveckling
  • vid processutveckling
  • vid haverianalyser
  • för att jämföra mikrostrukturer
  • för att uppskatta vissa av stålets egenskaper

Bestämningen kan ske med hjälp av alla typer av instrument och metoder till exempel optisk mikroskopi, elektronmikroskopi och bildanalys.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 30 standarder
, Proposal for a New Work Item on the Revision of ISO 4969: 1980 Steel - Macroscopic examination by etching with strong mineral acids
, Proposal for a New Work Item on "Method for evaluation of hydrogen delayed fracture resistance of high strength steels"
, Determination of percentage of resolvable pearlite in the high carbon steel wire rod
ISO 19342, Microbeam analysis — Scanning electron microscopy — Image sharpness evaluation by DR method
ISO PRF 20171, Microbeam analysis - Scanning electron microscopy - Tagged image file format for scanning electron microscopy(TIFF/SEM)
ISO/TS 21383, Qualification of the scanning electrion microscope for quantitative measurements
ISO 23014, Steel-Quantitative analysis of Mn dendritic segregation in continuously cast product
ISO 24418, Microbeam analysis - A Guideline for Long Period Analysis Using SEM-EDS
ISO 5820, Microbeam analysis — MSA/MAS/AMAS hyper-dimensional data file specification (HMSA)
ISO 7017, Microbeam analysis-Guidelines for orientation measurement using transmission Kikuchi diffraction in scanning electron microscope
ISO 643, Steels — Micrographic determination of the apparent grain size
ISO 4967, Stål - Bestämning av halt av icke-metalliska inneslutningar - Mikrometod med användning av referensbilder
ISO 14595, Microbeam analysis — Electron probe microanalysis — Guidelines for the specification of certified reference materials
ISO 13139, Microbeam analysis — Analytical electron microscopy — The measurement of the dislocation density in thin metals
ISO 14594, Microbeam analysis — Electron probe microanalysis — Guidelines for the determination of experimental parameters for wavelength dispersive spectroscopy
ISO/TS 5490, Steel — Rating and classifying nonmetallic inclusions using the scanning electron microscope
ISO/TS 5486, Metallographical determination of ferrite in austenitic stainless steel
ISO 24173, Microbeam analysis — Guidelines for orientation measurement using electron backscatter diffraction
ISO 17297, Microbeam analysis — Focused ion beam application for TEM specimen preparation — Vocabulary
ISO 642, Stål - Härdbarhetsprovning enligt Jominy
ISO 9042, Steels — Manual point counting method for statistically estimating the volume fraction of a constituent with a point grid
ISO 19214, Microbeam analysis — Analytical electron microscopy — Method of determination for apparent growth direction of wirelike crystals by transmission electron microscopy
ISO 21224, Evaluation of Centerline Segregation of Continuously Cast Slabs
EN ISO 3887, Stål - Bestämning av avkolningsdjup (ISO/FDIS 3887:2023)
ISO 3887, Stål - Bestämning av avkolningsdjup
ISO 29301, Microbeam analysis - Analytical electron microscopy - Methods for calibrating image magnification by using reference materials with periodic structures
EN ISO 643, Stål - Bestämning av ferritkornstorlek och austenitkornstorlek med mikrometoder (ISO/DIS 643:2023)
EN ISO 642, Stål - Härdbarhetsprovning enligt Jominy (ISO/DIS 642:2023)
ISO 23699, Microbeam Analysis - Electron Backscattered Electron Diffraction - Vocabulary
ISO 16887, Microbeam analysis — Analytical electron microscopy — Guidelines of specimen preparation for transmission electron microscope using focused ion beam processing
Visa fler Visa färre
Utgivet 13 standarder
Deltagare 7 företag och organisationer
Alleima Tube AB, Sandviken
Höganäs Sweden AB, Höganäs
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, Avesta
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
Suzuki Garphyttan AB, Garphyttan
SWERIM AB, Kista
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 17/SC 7, Methods of testing (other than mechanical tests and chemical analysis)
ISO/TC 17/SC 7/WG 2, Micrographic determination of the apparent grain size
ISO/TC 17/SC 7/WG 4, Determination of content of non-metallic inclusions — Micrographic method using standard diagrams
ISO/TC 202, Microbeam analysis
ISO/TC 202/SC 1, Terminology
ISO/TC 202/SC 2, Electron probe microanalysis
ISO/TC 202/SC 3, Analytical electron microscopy
ISO/TC 202/SC 4, Scanning electron microscopy
CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Tillverkning av metalliska material (77.020) Provning av metalliska material (77.040) Övrigt (77.040.99) Provning av metalliska material Allmänt (77.040.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Broschyr SIS/TK 121

Här finner du en Broschyr om kommittén

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Anders Borggren
Ordförande
SSAB EMEA AB