Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 34:2011

Transformering av resultat från SS 111116 (Jernkontoret’s inneslutningsskala II) till ISO 4967, ASTM E45 och DIN 50602

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 34:2011

Transformering av resultat från SS 111116 (Jernkontoret’s inneslutningsskala II) till ISO 4967, ASTM E45 och DIN 50602
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna rapport beskriver en metod att transformera resultat bestämda med SS 111116 till resultat bestämda enligt andra metoder för bestämning av icke metalliska inneslutningar. SS 111116 är ett verktyg för att kvantitativt bestämma icke-metalliska inneslutningar i stål. Den har en matematisk konstruktion som medger bestämning av kvantitativa storheter area i % eller µm²/mm², längd i mm/mm² eller µm/mm², antal/mm². Genom att utnyttja dessa kvantitativa storheter kan transformeringar göras till resultat enligt de traditionella jämförelsemetoderna. Endast en singelanalys krävs för att erhålla resultat transformerade till ASTM E45, ISO 4967, DIN 50602.

Ämnesområden

Provning av metalliska material Allmänt (77.040.01) Övrigt (77.040.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 34:2011

Transformering av resultat från SS 111116 (Jernkontoret’s inneslutningsskala II) till ISO 4967, ASTM E45 och DIN 50602
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bestämning av mikrostruktur i stål, SIS/TK 121

Internationell titel: Transformation of results from SS 111116 ( Jernkontoret´s inclusion chart II) to ISO 4967, ASTM E45 och DIN 50602

Artikelnummer: STD-80544

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-06-07

Antal sidor: 32