Standard Svensk standard · SS-EN 10229

Bestämning av stålprodukters benägenhet till väteinducerad sprickbildning

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies a method of evaluation of the susceptibility to hydrogen induced cracking (HIC) of steel products with nominal thicknesses equal to or greater than 6 mm.

Ämnesområden

Övrigt (77.040.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bestämning av mikrostruktur i stål, SIS/TK 121

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-22385

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-04-24

Antal sidor: 24