Handbok

Höghållfasta rostfria stål

Köp

Pris: 395 SEK
standard ikon

Papper

Rostfritt stål kan med modern legeringsteknik både möta krav på mekaniska egenskaper som hög hållfasthet och krav på t ex korrosionsbeständighet, skärbarhet, bockning, svetsbarhet.

För produkter som ska användas inom kemisk industri, sjukvård, för produktion av matvaror och drycker eller som kommer att utsättas för havsvatten, ofta i kombination med aggressiva kemiska angrepp, är denna materialutveckling ytterst välkommen.

Denna bok ger en materialbeskrivning av de höghållfasta rostfria stålen. Boken behandlar även hur konstruktion i integrerad produktframtagning genomförs. I ett särskilt kapitel behandlas konstruktionsprinciper för rostfritt stål.

Produktframtagningen är en komplex process. Noggrann analys av kriterier och krav under produktens hela livscykel måste göras. Hur kravspecifikationer och kriteriematriser upprättas finns utförligt beskrivet. Två detaljerade konstruktionsexempel visas: lyktstolpe och mobil radiolänkmast, båda i rostfritt stål. Denna iterativa process med krav- respektive kriteriematriser visas för ytterligare 12 produkter.

Ämnesområden

Tillverkning av metalliska material (77.020)


Köp

Handbok

Höghållfasta rostfria stål
Pris: 395 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-29118

Beteckning: Höghållfasta rostfria stål

Utgåva: 1

Utgiven: 2000-01-01

Antal sidor: 147

Förlag: LAMANICA