Tekniska kommittéer inom ledning, organisation och innovation

För att ge förutsättningar till att säkra, effektivisera, leda och utveckla verksamheter utvecklar SIS standarder inom områdena ledning, organisation och innovation som kan användas av alla typer av organisationer.

Dessa standarder är verktyg för ledningen och hela organisationen att systematisera sina processer och skapa ett välfungerande ramverk för att ta vara på möjligheter samt förutse hot och risker.

Genom att arbeta med ständig förbättring och skapa utrymme för ökad innovation kan du och din organisation ligga i framkant och er konkurrenskraft stärks.