Standardutveckling · SIS/TK 510

Projekt, program och portfölj

Projekt som arbetsform är vanligt i alla verksamheter och omkring en tredjedel av världens totala bruttonationalprodukt är projektrelaterad! Idag finns en mängd olika metoder och verktyg för projektstyrning och det finns pengar att spara på att effektivisera projektarbetet. Arbetar ditt företag med projektledning i olika former? Du har nu möjlighet att vara med och påverka eller bevaka det fortsatta standardiseringsarbetet - ta ledningen, sätt standarden!

Kommittén ska utarbeta globala, generella och branschoberoende standarder för ”project, programme and portfolio management”. Dessa standarder ska ge ledning och stöd till projekt, program och projektportföljledning oavsett storlek inom såväl privat som offentlig sektor.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från myndigheter och företag som arbetar inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
ISO/TR 21506:2018, Vocabulary for Project, Programme and Portfolio Management
ISO 21512, Earned Value Management (EVM) in Project and Programme Management - Implementation Guide
ISO 21503, Projekt, program och portfölj — Vägledning för programhantering
ISO 21504, Projekt-, program- och portföljledning — Vägledning för portföljhantering
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 7 standarder
Deltagare 5 företag och organisationer
Arkatay Consulting AB, MALMÖ
Fujitsu Sweden AB, GÄVLE
Lantmäteriet, Gävle
Tieto Sweden AB, Stockholm
Wenell Management AB, JOHANNESHOV
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 258, Project, programme and portfolio management
ISO/TC 258/AHG 13, MSS
ISO/TC 258/AHG 15, Agile/adaptive management of projects, programmes, portfolios and related governance
ISO/TC 258/WG 12, EVM implementation guide
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer
Verksamhetsplan 2022

Ämnesområden

Kvalitet (06)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Vägledning för projektledning

Förbättra projektstyrningen! Ta del av senste tipsen  som kan effektivisera ditt arbete. Metoder framför processer? Hur går det till? På SIS inspelade webbinarium från den 25 oktober 2021 får du information om den nya vägledningen för projektledning.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrika Edholm
Projektledare
ulrika.edholm@sis.se

Andrea da Rocha Lins
Projektassistent
andrea.lins@sis.se