Standardutveckling · SIS/TK 510

Projekt, program och portfölj

Projekt är en vanlig arbetsform i många verksamheter. Omkring en tredjedel av världens totala bruttonationalprodukt är projektrelaterad. Idag finns en mängd olika metoder och verktyg för projektstyrning och det finns pengar att spara på att effektivisera projektarbetet. En god planering och enhetliga strukturer är viktigt oavsett bransch. En väg att gå för att nå detta är genom att använda globala standarder. Nästa steg är att delta i kommittén för att påverka och bevaka det fortsatta standardiseringsarbetet.

Användningen av standarderna bidrar till maximerad nytta och minskade kostnader genom effektivare resursutnyttjande, enhetliga strukturer, minskade handelshinder och stabilare planering.

Kommittén arbetar med att bidra till:

  • stärkt positionering för svenska företag inom projekt-, portfölj- och programledning
  • stärkt kvalitet vad gäller genomförande av projekt, program och portföljstyrning genom att standarderna blir ett självklart komplement till metoder inom projekt-, program- och portföljledning.

Kommitténs standarder används av alla olika typer av organisationer inom alla branscher, i syfte att skapa ordning och reda, minska resursslöseri samt erhålla bästa resultat vid projekt, portfölj- och programledning. Genom att optimera processerna för projekt, portfölj- och programledning kan stora resurser sparas och i stället användas för att möta framtida generationers behov.

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 9 standarder
Deltagare 4 företag och organisationer
Arkatay Consulting AB, Malmö
Lantmäteriet, Gävle
Tietoevry AB, Solna
WSP Sverige AB, Stockholm-Globen
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/TC 258, Project, programme and portfolio management
ISO/TC 258/AHG 13, MSS
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår ifrån omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell:
Enhetlig projektavgift gäller. Alla projektdeltagare betalar samma avgift i kommittén.

Läs mer

Ämnesområden

Kvalitet (06)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Deltagarportalen  Här hittar du kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal "Deltagarportalen".

 ISO Projects Klicka för att gå till ISO Project (se status för olika ISO-standarder).

SIS Utbildningar Här hittar du SIS utbildningar för kommittédeltagare.

Vägledning för projektstyrning

Förbättra projektstyrningen! Ta del av tipsen  som kan effektivisera ditt arbete. Metoder framför processer? Hur går det till? På SIS inspelade webbinarium från den 25 oktober 2021 får du information om vägledningen för projektledning.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrika Edholm
Projektledare
ulrika.edholm@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se

Annakarin Nilsson
Ordförande
WSP Sverige AB