Standardutveckling · SIS/TK 510

Projekt, program och portfölj

Projekt som arbetsform är vanligt i alla verksamheter och omkring en tredjedel av världens totala bruttonationalprodukt är projektrelaterad! Idag finns en mängd olika metoder och verktyg för projektstyrning och det finns pengar att spara på att effektivisera projektarbetet. Arbetar ditt företag med projektledning i olika former? Du har nu möjlighet att vara med och påverka eller bevaka det fortsatta standardiseringsarbetet - ta ledningen, sätt standarden!

Kommittén ska utarbeta globala, generella och branschoberoende standarder för ”project, programme and portfolio management”. Dessa standarder ska ge ledning och stöd till projekt, program och projektportföljledning oavsett storlek inom såväl privat som offentlig sektor.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från myndigheter och företag som arbetar inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
ISO/TS 21512, Earned Value Management (EVM) in Project and Programme Management - Implementation Guide
ISO 21502, Project, Programme and Portfolio Management - Guidance on Project Management
ISO 21500, Vägledning för projektledning - Begrepp och processer
ISO/TR 21506:2018, Vocabulary for Project, Programme and Portfolio Management
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Arkatay Consulting AB, Malmö
Fujitsu Sweden AB, Gävle
Göteborgs stad Lokalförvaltningen, Göteborg
Lantmäteriet, Gävle
Sigma IT Consulting Sweden AB, Frösön
Tieto Sweden AB, Stockholm
Wenell Management AB, Johanneshov
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 258, Project, programme and portfolio management
ISO/TC 258/AHG 8, Competencies
ISO/TC 258/CAG 1, Chairman's Advisory Group
ISO/TC 258/SG 5, 21500 maintenance
ISO/TC 258/TCG 1, Technical Development Group
ISO/TC 258/WG 10, Overarching document
ISO/TC 258/WG 2, Governance
ISO/TC 258/WG 3, Vocabulary
ISO/TC 258/WG 4, Programme Management
ISO/TC 258/WG 6, Work Breakdown Structure
ISO/TC 258/WG 7, Earned Value Management (EVM)
ISO/TC 258/WG 8, Project Manager Competencies
ISO/TC 258/WG 9, Project management
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Kvalitet


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Susanna Björk

Susanna Björk
Projektledare
08-55552298
susanna.bjork@sis.se

Andrea Lins

Andrea Lins
Projektassistent
+46855552282
andrea.lins@sis.se