Standardutveckling · SIS/TK 510

Projekt, program och portfölj

Projekt som arbetsform är vanligt i alla verksamheter och omkring en tredjedel av världens totala bruttonationalprodukt är projektrelaterad! Idag finns en mängd olika metoder och verktyg för projektstyrning och det finns pengar att spara på att effektivisera projektarbetet. Arbetar ditt företag med projektledning i olika former? Du har nu möjlighet att vara med och påverka eller bevaka det fortsatta standardiseringsarbetet - ta ledningen, sätt standarden!

Kommittén ska utarbeta globala, generella och branschoberoende standarder för ”project, programme and portfolio management”. Dessa standarder ska ge ledning och stöd till projekt, program och projektportföljledning oavsett storlek inom såväl privat som offentlig sektor.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från myndigheter och företag som arbetar inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
ISO/TR 21506:2018, Vocabulary for Project, Programme and Portfolio Management
ISO 21500, Vägledning för projektledning - Begrepp och processer
ISO 21502, Project, programme and portfolio management - Guidance on project management
ISO/TS 21512, Earned Value Management (EVM) in Project and Programme Management - Implementation Guide
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
Arkatay Consulting AB, Stockholm
Fujitsu Sweden AB, Gävle
Lantmäteriet, FRÖSÖN
Tieto Sweden AB, Stockholm
Wenell Management AB, JOHANNESHOV
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 258, Project, programme and portfolio management
ISO/TC 258/AHG 13, MSS
ISO/TC 258/AHG 14, Project environment
ISO/TC 258/AHG 8, Competencies
ISO/TC 258/WG 10, Context and Concepts
ISO/TC 258/WG 12, EVM implementation guide
ISO/TC 258/WG 9, Project management
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Kvalitet (06)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Tina Bohlin
Projektledare
tina.bohlin@sis.se

Caroline Klementsson
Projektassistent
caroline.klementsson@sis.se