Grund

Intressentmöte inför revidering av standarden Kvalitetssäkring av HVB

Utbildning

Intressentmöte inför revidering av standarden Kvalitetssäkring av HVB

Den 15 november bjuder SIS in dig för att informera om det kommande arbete med revideringen av standarden K...

Bra att veta om bokning:

Tillfällen: Anmäl ditt intresse för kommande utbildningstillfällen
Standardisering för kommittédeltagaren – Introduktionskurs

Utbildning

Standardisering för kommittédeltagaren – Introduktionskurs

För dig som nyss börjat arbeta med standardisering i någon av SIS tekniska kommittéer, eller för dig som vi...

Bra att veta om bokning: 2,5 timme

Tillfällen: 4 okt, 23 okt, 15 nov, 30 nov, 11 dec

Fortsättning

Påverka internationell standardisering

Utbildning

Påverka internationell standardisering

Den här utbildningen vänder sig till dig som har gått SIS Standardisering för kommittédeltagaren – Introduk...

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Tillfällen: 26 okt
Skriva standard - del 2: språk i standarder

Utbildning

Skriva standard - del 2: språk i standarder

Hur är avsnittet om termer och definitioner uppbyggt och vilka grundregler gäller för urval och utformning...

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Tillfällen: 18 okt
Leda standardisering

Utbildning

Leda standardisering

Efter den här utbildningen är du med en ledarroll inom standardiseringen än mer redo att ta dig an utmanand...

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Tillfällen: 17 nov
Skriva standard - del 1: regler för standarder

Utbildning

Skriva standard - del 1: regler för standarder

Hur är en standard uppbyggd och vad är det som gäller för de olika avsnitten och komponenterna? Hur formule...

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Tillfällen: 5 okt

Expert