Utbildning

Leda standardisering

Efter den här utbildningen är du med en ledarroll inom standardiseringen än mer redo att ta dig an utmanande möten, kniviga tekniska frågeställningar och leda din grupp till gott samarbete och konsensus.

Utbildningen genomförs på plats i SIS lokaler i Stockholm, Solnavägen 1 E.

Boka

Leda standardisering

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 2450 SEK (exkl moms)

november

fre 17 Till bokning

Kl. 09:00 - 15:00

Stockholm

Efter utbildningen känner sig deltagaren trygg i sin ledarroll inom standardiseringen genom att:

 • Tillämpa olika metoder.
 • Kunna driva en grupp till konsensus
 • Förstå förväntningar.
 • Rollfördelning mellan projektledning och Ordförande/Convenor för ett effektivt samarbete.
 • Känna till vilka stödfunktioner som finns för sekretariat/Tekniska kommittéer på SIS, CEN och ISO.
 • Kunna tillämpa verktyg, metoder för att inhämta en grupps återkoppling i syfte att utveckla och effektivisera gruppens verksamhet/arbete.
 • Ha en god uppfattning om hur standardiseringens regelverk stöttar ledarskapet.
 • Kunna beskriva vilka olika organisationsformer som används inom standardiseringssystemet.
 • Ha en förståelse för tillgängliga mötesformer, bästa metoder för planering, genomförande av dessa samt aktiviteter mellan möten.

Ur programmet;

 • Introduktion
 • Vikten av ledarskap inom standardiseringen
 • Kaffe
 • Förväntningar på ledande roller inom standardiseringen
 • Organisationsformer
 • Lunch
 • Att agera ledare i en standardiseringsgrupp
 • Att leda till konsensus – regler & formalia
 • Kaffe
 • Att leda till konsensus – i praktiken
 • Att leda effektiva möten
 • Sammanfattning och avslut

Lunch och fika ingår.

 

Efter den här utbildningen är du med en ledarroll inom standardiseringen än mer redo att ta dig an utmanande möten, kniviga tekniska frågeställningar och leda din grupp till gott samarbete och konsensus.

Utbildningen riktar sig till dig som är;

Ordförande Teknisk Kommitté, Technical Committee Chair, Working Group Convenor eller har annan ledarroll inom standardisering.

Omfattning: 6 timmar


Boka

Leda standardisering

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 2450 SEK (exkl moms)

november

fre 17 Till bokning

Kl. 09:00 - 15:00

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se