Utbildning

Leda standardiseringen - utveckla ditt ledarskap

Efter den här utbildningen är du med en ledarroll inom standardiseringen än mer redo att ta dig an utmanande möten, kniviga tekniska frågeställningar och leda din grupp till gott samarbete och konsensus.

Utbildningen genomförs på plats i SIS lokaler i Stockholm, Solnavägen 1 E.

Boka

Leda standardiseringen - utveckla ditt ledarskap

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 2450 SEK (exkl moms)

SIS ledarskapsutbildningen är framtagen för dig som är ordförande i en teknisk kommitté, Technical Committee Chair, Working Group Convenor eller har en annan ledarroll inom standardiseringen.

Det är en kompetenshöjande utbildning som hjälper dig att leda standardiseringsarbete tryggt och säkert. Som ledare i en kommitté behöver du vara lyhörd, ödmjuk och beslutsam och utbildningen ger dig verktyg och modeller för att skapa förtroende och bygga relationer i en ofta mångfacetterad arbetsgrupp. 

Omfattning: 6 timmar

Med utbildningen stärker du din roll som ledare inom standardiseringen genom att få kunskap om:

 • Olika metoder för ett effektivt samarbete i grupper.
 • Hur du leder en grupp mot konsensus.
 • Förstår gruppens förväntningar.
 • Hur du kan arbeta för en god rollfördelning mellan dig och projektledningen.
 • Vilka stödfunktioner som finns för sekretariat/Tekniska kommittéer på SIS, CEN och ISO.
 • Hur olika metoder och verktyg kan användas för att inhämta en grupps återkoppling i syfte att utveckla och effektivisera gruppens arbete.
 • Hur standardiseringens regelverk stöttar ledarskapet.
 • Vilka olika organisationsformer som används inom standardiseringssystemet.
 • Tillgängliga mötesformer, bästa metoder för planering, genomförande av dessa.
 • Hur aktiviteter mellan möten kan stötta standardiseringsprocessen.

Ur programmet;

 • Vikten av ledarskap inom standardiseringen.
 • Förväntningar på ledande roller inom standardiseringen.
 • Organisationsformer.
 • Att agera ledare i en standardiseringsgrupp.
 • Att leda till konsensus – regler & formalia.
 • Att leda till konsensus – i praktiken.
 • Att skapa effektiva möten.

 

>> Efter den här utbildningen är du med en ledarroll inom standardiseringen än mer redo att ta dig an utmanande möten, kniviga tekniska frågeställningar och leda din grupp till gott samarbete och konsensus.


Boka

Leda standardiseringen - utveckla ditt ledarskap

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 2450 SEK (exkl moms)

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se