Standardutveckling · SIS/TK 532

SIS/TK 532 Innovationsledning

Innovation är ett centralt område för såväl hela nationer som företag och organisationer. Då produkternas livscykler krymper, är innovationsförmåga en nödvändig förutsättning för att kunna överleva på en allt tuffare global marknad.

Bild på man som arbetar med ISO ledningssystem

Målet med arbetet är att skapa ett vägledande ramverk för verktyg, metoder, angreppssätt och processer som hjälper företag och andra organisationer med att etablera och utveckla sin innovationsförmåga.

Arbetet förväntas etablera ett ledningssystem för innovation på europeisk och internationell nivå.

Från ett övergripande perspektiv förväntas ett sådant ramverk:

  1. skapa ordning bland begrepp och definitioner,
  2. bredda förståelsen för innovation och hur innovationsförmågan kan förbättras i ett företag eller organisation,
  3. öka medvetenheten om vikten av innovationsledning,
  4. skapa ett gemensamt språk för att underlätta samarbete och kunskapsöverföring mellan olika aktörer,
  5. förbättra samarbetet mellan olika innovationskluster,
  6. främja etableringen av en marknad för innovationsledningstjänster, speciellt för mindre och medelstora företag.

Påverka nationellt och internationellt

Den svenska kommittén arbetar mot den Europeiska kommittén CEN/TC 389 Innovation Management samt den internationella kommittén ISO/TC 279 Innovation Management. En teknisk specifikation för ett ledningssystem för innovation har publicerats 2013. Ramverket är anpassat för alla typer av organisationer. Utöver denna publikation arbetar ett antal arbetsgrupper med att utveckla ytterligare tekniska specifikationer och vägledande standarder inom området. Som svensk representant i CEN och ISO, erbjuder SIS svenska företag, myndigheter, universitet och andra organisationer möjligheten att påverka utformningen av den europeiska och internationella standardiseringen inom innovationsledning.

Ett värdefullt arbete

För närvarande koncentreras det internationella arbetet inom ISO på tre delområden:

  • Ledningssystem för innovation
  • Termer och definitioner
  • Metoder och verktyg

Vill du vara med i kommittén?

Genom att delta i arbetet kan du och din organisation påverka inriktningen på de europeiska och internationella standarderna, och lyfta fram frågor som är till fördel för er verksamhet. Som deltagare får ni löpande förstahandsinformation som direkt eller indirekt kan användas till gagn för er egen verksamhets utveckling. Svenska spegelkommittéer utgör en utmärkt samlingspunkt där gränsöverskridande dialog mellan näringsliv, myndigheter, och forskare skapar en gemensam svensk linje i det europeiska och internationella arbetet. Ett 15-tal organisationer deltar redan i arbetet men vi vill gärna bli fler. Vi behöver din hjälp och kompetens för att säkerställa att standarderna kommer att fungera under svenska förhållanden. Se projektbladet här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 9 standarder
ISO 56007, Innovationsledning - Verktyg och metoder för idéhantering - Vägledning
ISO 56008, Innovationsledning - Verktyg och metoder för mätningar av innovationsverksamhet - Vägledning
ISO/TS 5052, Layman’s Guide to Innovation
EN ISO 56007, Innovationsledning - Verktyg och metoder för idéhantering - Vägledning
EN ISO 56008, Innovationsledning - Verktyg och metoder för mätning av innovationsverksamhet - Vägledning
ISO 56001, Innovation management - Innovation management system - Requirements
EN ISO 56001, Innovation management - Innovation management system - Requirements
ISO/TS 56010, Innovation management — Illustrative examples of ISO 56000
ISO 56000, Innovationsledning - Principer och terminologi
Visa fler Visa färre
Utgivet 13 standarder
Deltagare 16 företag och organisationer
aiRikr Innovation AB, Lund
curlabs AB, Stockholm
Fifth Innovation AB, Malmö
Försäkringskassan, Stockholm
Improvact AB, Stockholm
Innoproach AB, Hägersten
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Mälardalen University, Eskilstuna
Next Agents, Spånga
Novelty Quest AB, Stockholm
Patent- och registreringsverket PRV, Stockholm
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
SWECO Sverige AB, Stockholm
Swedish Incubators & Science Parks, Stockholm
Tillväxtverket, Stockholm
VINNOVA Verket för Innovationssystem, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 279, Innovation management
ISO/TC 279/WG 1, Innovation management system
ISO/TC 279/WG 2, Terminology, terms and definitions
ISO/TC 279/WG 3, Tools and methods
CEN/TC 389, Innovation Management
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Patent, immateriell egendom (03.140) Ledningssystem (04) Value Management (04.160)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Utbildning inom innovationsledning

Ledningssystem för innovation hjälper organisationer att skapa verktyg, processer och angreppsätt för att etablera och utveckla sin innovationsförmåga.

Handbok om Innovation!

Innovation Management Capabilities Assesment 2019

Den här handboken ger dig stöd i bedömning av innovations­lednings­förmåga och införande av innovations­lednings­standarden. Den är tänkt att användas som komplettering till ISO 56002.

Kommittén speglar följande ISO och CEN standardiseringsarbete:

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jolanta Wallström
Projektledare
jolanta.wallstrom@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Magnus Karlsson P
Ordförande
RISE Research Institute of Sweden AB