Standardutveckling · SIS/TK 532

Innovation Management

Innovation är ett centralt område för såväl hela nationer som företag och organisationer. Då produkternas livscykler krymper, är innovationsförmåga en nödvändig förutsättning för att kunna överleva på en allt tuffare global marknad.

Bild på man som arbetar med ISO ledningssystem

Målet med arbetet är att skapa ett vägledande ramverk för verktyg, metoder, angreppssätt och processer som hjälper företag och andra organisationer med att etablera och utveckla sin innovationsförmåga.

Arbetet förväntas etablera ett ledningssystem för innovation på europeisk och internationell nivå.

Från ett övergripande perspektiv förväntas ett sådant ramverk:

  1. skapa ordning bland begrepp och definitioner,
  2. bredda förståelsen för innovation och hur innovationsförmågan kan förbättras i ett företag eller organisation,
  3. öka medvetenheten om vikten av innovationsledning,
  4. skapa ett gemensamt språk för att underlätta samarbete och kunskapsöverföring mellan olika aktörer,
  5. förbättra samarbetet mellan olika innovationskluster,
  6. främja etableringen av en marknad för innovationsledningstjänster, speciellt för mindre och medelstora företag.

Påverka nationellt och internationellt

Den svenska kommittén arbetar mot den Europeiska kommittén CEN/TC 389 Innovation Management samt den internationella kommittén ISO/TC 279 Innovation Management. En teknisk specifikation för ett ledningssystem för innovation har publicerats 2013. Ramverket är anpassat för alla typer av organisationer. Utöver denna publikation arbetar ett antal arbetsgrupper med att utveckla ytterligare tekniska specifikationer och vägledande standarder inom området. Som svensk representant i CEN och ISO, erbjuder SIS svenska företag, myndigheter, universitet och andra organisationer möjligheten att påverka utformningen av den europeiska och internationella standardiseringen inom innovationsledning.

Ett värdefullt arbete

För närvarande koncentreras det internationella arbetet inom ISO på tre delområden:

  • Ledningssystem för innovation
  • Termer och definitioner
  • Metoder och verktyg

Vill du vara med i kommittén?

Genom att delta i arbetet kan du och din organisation påverka inriktningen på de europeiska och internationella standarderna, och lyfta fram frågor som är till fördel för er verksamhet. Som deltagare får ni löpande förstahandsinformation som direkt eller indirekt kan användas till gagn för er egen verksamhets utveckling. Svenska spegelkommittéer utgör en utmärkt samlingspunkt där gränsöverskridande dialog mellan näringsliv, myndigheter, och forskare skapar en gemensam svensk linje i det europeiska och internationella arbetet. Ett 15-tal organisationer deltar redan i arbetet men vi vill gärna bli fler. Vi behöver din hjälp och kompetens för att säkerställa att standarderna kommer att fungera under svenska förhållanden. Se projektbladet här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 5 standarder
ISO 56008, Innovation management -Tools and methods for innovation operation measurements - Guidance
ISO 56005, Innovation management - Intellectual property management
ISO 56007, Innovation management- Idea Management - Guidance
ISO 56000, Innovationsledning - Principer och terminologi
ISO 56002, Innovationsledning - Innovationsledningssystem - Vägledning
Visa fler Visa färre
Deltagare 27 företag och organisationer
Affärskraft i Skandinavien AB, Stockholm
Amplify AB, Stockholm
Curlabs, Kista
Demokratikonsult Sverige AB, Stockholm
Ericsson AB, Linköping
Fernanda Torre AB, Spånga
Försäkringskassan, Hägersten
Idea2Innovation Sweden AB, Åre
Innoproach AB, Stockholm
Innovation360 Group AB, Stockholm
Inspite AB, Upplands Väsby
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
KPMG AB, Stockholm
Neda Nordin (Nord Inno), Västerås
NextGen Value AB, Västerås
Patent- och registreringsverket PRV, Stockholm
Pensionsmyndigheten, Stockholm
PostNord Strålfors AB, Ljungby
Rise Research Institutes of Sweden, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Rohrbeck Heger GmbH, Berlin
Sony Mobile Communications AB, Lund
Sweco AB, Stockholm
Swedish Incubators and Science Parks, Stockholm
Sveriges Utbildningsradio AB, Stockholm
Tillväxtverket, Stockholm
Vinnova Verket för innovationssystem, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 279, Innovation Management
ISO/TC 279/WG 1, Innovation management system
ISO/TC 279/WG 2, Terminology, terms and definitions
ISO/TC 279/WG 3, Tools and methods
ISO/TC 279/WG 4, Innovation management assessment
CEN/TC 389, Innovation Management
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Patent, immateriell egendom Ledningssystem Value Management


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Utbildning inom innovationsledning

Ledningssystem för innovation hjälper organisationer att skapa verktyg, processer och angreppsätt för att etablera och utveckla sin innovationsförmåga.

SIS erbjuder utbildning om standarden så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Ny handbok ute nu!

Innovation Management Capabilities Assesment 2019

Den här handboken ger dig stöd i bedömning av innovationsledningsförmåga och införande av innovationsledningsstandarden. Den är tänkt att användas som komplettering till ISO 56002.

Kommittén speglar följande ISO och CEN standardiseringsarbete:

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jolanta Wallström

Jolanta Wallström
Projektledare
08-55552023
jolanta.wallstrom@sis.se

Anna-Karin Jansson

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
08-55552025
anna-karin.jansson@sis.se