Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16555-7:2017

Innovationsledning - Del 7: Bedömning av innovationsledningsförmåga

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Specification provides guidance on assessing the innovation management system (IMS) and its performance. It describes how organizations can create transparency internally on strengths and weaknesses in their innovation management system. This transparency can be used as a basis to develop effective actions to improve the innovation management capabilities and performance. Increased innovation management performance is essential for generating value for the organization, its network partners and key stakeholders.

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Innovation Management, SIS/TK 532

Internationell titel: Innovation management - Part 7: Innovation Management Assessment

Artikelnummer: STD-8028807

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-10-03

Antal sidor: 36