Standard Svensk standard · SS-ISO 56006:2021

Innovationsledning - Verktyg och metoder för strategisk omvärldsbevakning - Vägledning (ISO 56006:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 56006:2021

Innovationsledning - Verktyg och metoder för strategisk omvärldsbevakning - Vägledning (ISO 56006:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidelines for supporting strategic intelligence within innovation management. It aims at addressing the following areas concerning strategic intelligence at strategic and operational levels:


—    creating a strategic intelligence management strategy to support innovation in an organization;


—    establishing strategic intelligence management in support of the innovation activities and initiatives within the innovation management system and the related innovation processes;


—    applying strategic intelligence tools and methods in support of the innovation activities and initiatives within the innovation management system and the related innovation processes.


Strategic intelligence is transversal and cross-sectorial by nature. It is not limited to innovation activities and can apply to all areas where knowledge is required for strategic decision-making and consequent actions.


This document is not applicable to:


—    certification;


—    data protection.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 56006:2021

Innovationsledning - Verktyg och metoder för strategisk omvärldsbevakning - Vägledning (ISO 56006:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS/TK 532 Innovationsledning, SIS/TK 532

Internationell titel: Innovation management - Tools and methods for strategic intelligence management - Guidance (ISO 56006:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80033110

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-12-21

Antal sidor: 20