Standard Svensk standard · SS-EN ISO 56005:2021

Innovationsledning — Verktyg och metoder för hantering av immateriella tillgångar — Vägledning (ISO 56005:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 56005:2021

Innovationsledning — Verktyg och metoder för hantering av immateriella tillgångar — Vägledning (ISO 56005:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Efficient management of IP is key to support the process of innovation, is essential for organizations' growth and protection, and is their engine for competitiveness.
This document proposes guidelines for supporting the role of IP within innovation management. It aims to address the following issues concerning IP management at strategic and operational levels:
— Creating an IP strategy to support innovation in an organization;
— Establishing systematic IP management within the innovation processes;
— Applying consistent IP tools and methods in support of efficient IP management.
This document can be used for any type of innovation activities and initiatives.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Forskning och utveckling (03.100.40) Patent, immateriell egendom (03.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 56005:2021

Innovationsledning — Verktyg och metoder för hantering av immateriella tillgångar — Vägledning (ISO 56005:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS/TK 532 Innovationsledning, SIS/TK 532

Internationell titel: Innovation management - Tools and methods for intellectual property management - Guidance (ISO 56005:2020)

Artikelnummer: STD-80031672

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-10-12

Antal sidor: 54

Ersätter: SS-ISO 56005:2020