Standardutveckling · SIS/TK 552

Asset management

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Tillgångar i en verksamhet kan vara både materiella, till exempel infrastruktur, produktionsanläggningar, fastigheter,  och immateriella, till exempel patentportfölj och varumärke. SIS kommitté för Asset management, TK 552, deltar i arbetet med att ta fram flertalet standarder för vägledning gällande strategisk omvårdnad av tillgångar.

År 2014 publicerades ISO 55000-serien, en internationell ledningssystemstandard i tre delar, som ger stöd för övergripande och strategiska beslut om en organisations tillgångar. Serien som bygger på PAS 55, men är mer generell, följer ISO:s struktur för Ledningssystemstandarder och består av delarna:

ISO 55000 Asset management – Overview, principles and terminology

ISO 55001 Asset management – Management systems – Requirements

ISO 55002 Asset management – Guidelines for the application of ISO 55001

Under 2018 publicerades en reviderad ISO 55002 som för närvarande översätts till svenska. Under 2019 publicerades ISO/TS 55010 Vägledning för hur kapitalförvaltning, finans och redovisning samverkar. 

Kommittén deltar aktivt i arbetet som sker inom ISO/TC 251 Asset  management. Fokus ligger för närvarande på att ta fram:

ISO 55011 Vägledning för utveckling av myndigheters policy för kapitalförvaltning, samt

Läs mer om det arbete som sker inom ISO/TC 251 Asset management här:

https://committee.iso.org/home/tc251

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
ISO 55011, Guidance on the development of government asset management policy
Deltagare 17 företag och organisationer
Energiforsk AB, Stockholm
Gothenburg Port Authority, Göteborg
Idhammar Produktion AB, Stockholm
Kiwa Inspecta Technology AB, Solna
Linköpings Universitet, Linköping
MEvEx AB, Stockholm
Midroc Project Management AB, Solna
Ortelius AB, Malmö
Sigma Industry West AB, Göteborg
SNC-Lavalin Rail & Transit AB, BROMMA
SSG Standard Solutions Group AB, Sundsvall
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Tetra Pak Technical Service AB, Lund
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Borlänge
UMS Group Europe B.V, Amsterdam
Vattenfall Eldistribution AB, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 251, Asset management
ISO/TC 251/WG 3, Communications
ISO/TC 251/WG 4, Product improvement
ISO/TC 251/WG 5, Finance
ISO/TC 251/WG 6, Preparation for the next revision of ISO 55001
ISO/TC 251/WG 7, Development of ISO 55011
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Läs mer

Ämnesområden

Ledningssystem