Standard Svensk standard · SS-ISO 55001:2014

Ledningssystem för tillgångar - Kravspecifikation (ISO 55001:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard anger kraven på ett ledningssystem för tillgångar inom ramen för en organisation.

Denna internationella standard kan tillämpas på alla typer av tillgångar och organisationer, oberoende av typ och storlek.

ANM. 1 Denna internationella standard är avsedd att användas för förvaltning av fysiska tillgångar i synnerhet, men den kan även tillämpas på andra typer av tillgångar.
ANM. 2 Denna internationella standard innehåller inte finansiella, bokföringsmässiga eller tekniska riktlinjer för förvalt-ning av specifika typer av tillgångar.
ANM. 3 I ISO 55000, ISO 55002 och denna internationella standard avses med termen ”ledningssystem för tillgångar” ett ledningssystem för förvaltning av tillgångar.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Value Management (04.160)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Asset management, SIS/TK 552

Internationell titel: Asset management - Management systems - Requirements (ISO 55001:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8014515

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-27

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-ISO 55001:2014