Standard Svensk standard · SS-ISO 55001:2014

Ledningssystem för tillgångar - Kravspecifikation (ISO 55001:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 55001:2014 specifies requirements for an asset management system within the context of the organization. ISO 55001:2014 can be applied to all types of assets and by all types and sizes of organizations.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Value Management (04.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Asset management, SIS/TK 552

Internationell titel: Asset management - Management systems - Requirements (ISO 55001:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-101540

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-27

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-ISO 55001:2014