Standard Svensk standard · SS-ISO 55002:2018

Ledningssystem för tillgångar - Vägledning för uppfyllande av ISO 55001 (ISO 55002:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Det här dokumentet innehåller riktlinjer för hur ledningssystem för tillgångar är tänkta att tillämpas enligt kraven i ISO 55001. Dokumentet kan tillämpas på alla typer av tillgångar och organisationer av alla typer och storlekar. Anm. 1 Detta dokument är framför allt avsett för förvaltning av fysiska tillgångar, men det kan även användas för andra typer av tillgångar. Anm. 2 Detta dokument innehåller inte ekonomisk, bokföringsmässig eller teknisk vägledning för förvaltning av specifika typer av tillgångar. I bilaga F ges dock information om förhållandet mellan finansiella och icke-finansiella funktioner inom förvaltning av tillgångar. Anm. 3 I ISO 55000, ISO 55001 och i detta dokument avser termen ”ledningssystem för tillgångar” ett ledningssystem för förvaltning av tillgångar.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Value Management (04.160)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Asset management, SIS/TK 552

Internationell titel: Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001 (ISO 55002:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80019252

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-11-27

Antal sidor: 92

Finns även på: SS-ISO 55002:2018

Ersätter: SS-ISO 55002:2014 , SS-ISO 55002:2014