Standard Svensk standard · SS-ISO 55002:2014

Ledningssystem för tillgångar - Vägledning för uppfyllande av ISO 55001 (ISO 55002:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 55002:2018

Omfattning
ISO 55002:2014 provides guidance for the application of an asset management system, in accordance with the requirements of ISO 55001. ISO 55002:2014 can be applied to all types of assets and by all types and sizes of organizations.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt Value Management


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Asset management, SIS/TK 552

Internationell titel: Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001 (ISO 55002:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)

Artikelnummer: STD-101539

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-27

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-ISO 55002:2014

Ersätts av: SS-ISO 55002:2018