Standard Svensk standard · SS-ISO 55002:2014

Ledningssystem för tillgångar - Vägledning för uppfyllande av ISO 55001 (ISO 55002:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 55002:2018

Omfattning
Denna internationella standard ger vägledning för hur ledningssystem för förvaltning av tillgångar är tänkta att tillämpas enligt kraven i ISO 55001.

Denna internationella standard kan tillämpas på alla typer av tillgångar och organisationer, oberoende av typ och storlek.

ANM. 1 Denna internationella standard är avsedd att användas för förvaltning av fysiska tillgångar i synnerhet, men den kan även tillämpas på andra typer av tillgångar.
ANM. 2 Denna internationella standard innehåller inte finansiella, bokföringsmässiga eller tekniska riktlinjer för förvalt-ning av specifika typer av tillgångar.
ANM. 3 I ISO 55000, ISO 55001 och i denna internationella standard avses med termen ”ledningssystem för tillgångar” ett ledningssystem för förvaltning av tillgångar.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt Value Management


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Asset management, SIS/TK 552

Internationell titel: Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001 (ISO 55002:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)

Artikelnummer: STD-8014516

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-27

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-ISO 55002:2014

Ersätts av: SS-ISO 55002:2018