Tekniska kommittéer inom energi

Regeringens ambition är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. EU har också satt mål på att reducera utsläpp av växthusgaser och öka andelen förnybart. EU:s färdplan för hållbar ekonomi, den europeiska gröna given, förutsätter utfasning av fossila bränslen i energisektorn och energieffektivare byggnader.

Standarder inom ämnesområde Energi omfattar bland annat energiledning, effektiv energianvändning och ursprungsgarantier för energi. Standarden SS-EN ISO 50001:2018 Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning används för tredjepartscertifiering av framför allt energiintensiv verksamhet inom industrin.

Standarder för drivmedel, biobränslen och fasta återvunna bränslen främjar övergången till koldioxidneutral teknik.