Standardutveckling · SIS/TK 467

Värmepumpar

Standarderna inom området är ett viktigt verktyg för att driva på den tekniska utvecklingen och leda till en effektiv och hållbar energianvändning. Det är av stor vikt för branschen, svenska konsumenter och myndigheter att det finns standarder som specificerar krav och provningsmetoder, vilket är en förutsättning för att man ska kunna jämföra och utvärdera de olika produkter och system som finns på marknaden.

Syftet med kommittéarbetet är att medverka till att det utarbetas svenska och internationella standarder som täcker det behov som finns inom området.

Standarderna omfattar terminologi, klassificering, provningsmetoder och kravspecifikationer för värmepumpar, värmeväxlare, och utrustning för kylning och luftkonditionering.

Kommittén har ambitionen att genom ett aktivt deltagande i det internationella standardiseringsarbetet, medverka till att standarderna som utarbetas är väl anpassade efter svenska behov och förhållanden

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 18 standarder
ISO 19298-1, Liquid-Chilling Packages using the Vapour Compression Cycle Part 1: Method of Rating for Performance
ISO 17553, Fläktkonvektorer för rum - Provning och klassificering av prestanda eller Rumsfläktkonvektorer
ISO 19298-2, Liquid-Chilling Packages using the Vapour Compression Cycle Part 2: Method of Testing for Performance
ISO 19967-1, Heat Pump Water Heaters - Testing and rating for performance, Part 1 Domestic hot water supply heat pump water heater
ISO/TR 16494-2, Heat recovery ventilators and energy recovery ventilators - Method of test for performance - Part 2: Assessment of measurement uncertainty of performance parameters
EN 17625, Takmonterade enheter
EN 15879-2, Provning och klassning av direktexpanderande markvärmepumpar med elektrisk kompressor för uppvärmning och/eller kylning - Del 2:
EN 12900, Kylkompressorer - Klassning, toleranser och tillverkarens prestandaredovisning
EN 14825:2022/A1, Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elektriskt drivna kompressorer, för rumsuppvärmning och kylning, kommersiell kyla och processkylning - Provning och prestanda vid dellastförhållanden, samt beräkning av säsongsprestanda
ISO 21978, Air to water heat pumps — Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal coefficient of performance for space heating
ISO 16494-1/DAmd 1, Heat recovery ventilators and energy recovery ventilators — Method of test for performance — Part 1: Development of metrics for evaluation of energy related performance — Amendment 1
EN 12102-3, Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 3
EN 16583:2022+Amd1, Värmeväxlare - Vätskekopplade fläktkonvektorer för rumsuppvärmning och kylning - Provningsmetoder för bestämning av ljudeffektnivå
ISO 19967-2, Air to water Heat pumps — Testing and rating for performance — Part 2: Space heating and/or space cooling
ISO 21280, Testing and rating including seasonal performance of air-to-air air-conditioners and heat pumps considering the effect of native control
ISO 5222-3, Heat recovery ventilators and energy recovery ventilators — Testing and calculating methods for annual performance factor — Part 3: Sensible recovery annual performance factors of HRV
ISO 5222-2, Heat recovery ventilators and energy recovery ventilators — Testing and calculating methods for seasonal performance factor — Part 2: Sensible cooling recovery seasonal performance factors of heat recovery ventilators
ISO 24111, Guidelines for the application of graphical symbols used on air conditioning equipment
Visa fler Visa färre
Utgivet 17 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Bosch Thermoteknik AB, Tranås
Comfortzone AB, Täby
Enertech AB, Ljungby
Nibe AB, Markaryd
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
Rise Research Institutes of Sweden AB, Borås
SKVP Info & Service AB, Bromma
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Bromma
Thermia AB, Arvika
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 86, Refrigeration and air-conditioning
ISO/TC 86/SC 6, Testing and rating of air-conditioners and heat pumps
CEN/TC 113, Heat pumps and air conditioning units
CEN/TC 113/WG 10, Heat pumps for domestic hot water production and revision of EN 16147
CEN/TC 113/WG 7, Heat Pumps, air conditioners and chilling liquid packages - testing and rating at part load conditions
CEN/TC 113/WG 8, Rating and testing for performance
CEN/TC 113/WG 9, Sound rating of heat pumps, air conditioners and liquid chilling packages
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Värmepumpar (27.080) Kylteknik (27.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Caroline Haglund Stignor
Ordförande
RISE Research Institute of Sweden AB