Standardutveckling · SIS/TK 467

Värmepumpar

Standarderna inom området är ett viktigt verktyg för att driva på den tekniska utvecklingen och leda till en effektiv och hållbar energianvändning. Det är av stor vikt för branschen, svenska konsumenter och myndigheter att det finns standarder som specificerar krav och provningsmetoder, vilket är en förutsättning för att man ska kunna jämföra och utvärdera de olika produkter och system som finns på marknaden.

Syftet med kommittéarbetet är att medverka till att det utarbetas svenska och internationella standarder som täcker det behov som finns inom området.

Standarderna omfattar terminologi, klassificering, provningsmetoder och kravspecifikationer för värmepumpar, värmeväxlare, och utrustning för kylning och luftkonditionering.

Kommittén har ambitionen att genom ett aktivt deltagande i det internationella standardiseringsarbetet, medverka till att standarderna som utarbetas är väl anpassade efter svenska behov och förhållanden

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 17 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Bosch Thermoteknik AB, Tranås
Comfortzone AB, Täby
CTC AB, Ljungby
Nibe AB, Markaryd
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
SKVP Info & Service AB, Bromma
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Bromma
Thermia AB, Arvika
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 86, Refrigeration and air-conditioning
ISO/TC 86/SC 6, Testing and rating of air-conditioners and heat pumps
CEN/TC 113, Heat pumps and air conditioning units
CEN/TC 113/WG 10, Heat pumps for domestic hot water production and revision of EN 16147
CEN/TC 113/WG 7, Heat Pumps, air conditioners and chilling liquid packages - testing and rating at part load conditions
CEN/TC 113/WG 8, Rating and testing for performance
CEN/TC 113/WG 9, Sound rating of heat pumps, air conditioners and liquid chilling packages
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Värmepumpar (27.080) Kylteknik (27.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Caroline Haglund Stignor
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB