Standardutveckling · SIS/TK 467

Värmepumpar

Standarderna inom området är ett viktigt verktyg för att driva på den tekniska utvecklingen och leda till en effektiv och hållbar energianvändning. Det är av stor vikt för branschen, svenska konsumenter och myndigheter att det finns standarder som specificerar krav och provningsmetoder, vilket är en förutsättning för att man ska kunna jämföra och utvärdera de olika produkter och system som finns på marknaden.

Syftet med kommittéarbetet är att medverka till att det utarbetas svenska och internationella standarder som täcker det behov som finns inom området.

Standarderna omfattar terminologi, klassificering, provningsmetoder och kravspecifikationer för värmepumpar, värmeväxlare, och utrustning för kylning och luftkonditionering.

Kommittén har ambitionen att genom ett aktivt deltagande i det internationella standardiseringsarbetet, medverka till att standarderna som utarbetas är väl anpassade efter svenska behov och förhållanden

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 19 standarder
ISO 19298-1, Liquid-Chilling Packages using the Vapour Compression Cycle Part 1: Method of Rating for Performance
ISO 17553, Fläktkonvektorer för rum - Provning och klassificering av prestanda eller Rumsfläktkonvektorer
ISO 19298-2, Liquid-Chilling Packages using the Vapour Compression Cycle Part 2: Method of Testing for Performance
ISO 19967-1, Heat Pump Water Heaters - Testing and rating for performance, Part 1 Domestic hot water supply heat pump water heater
ISO/TR 16494-2, Heat recovery ventilators and energy recovery ventilators - Method of test for performance - Part 2: Assessment of measurement uncertainty of performance parameters
ISO 19967-2, Heat pump water heaters - Testing and rating for performance - Part 2: Heat pump water heaters for space heating
EN 1397, Värmeväxlare - Vätskekopplade fläktkonvektorer för rumsuppvärmning och kylning - Provningsmetoder för bestämning av prestanda
EN N 1001, Roof-top units
EN 15879-2, Provning och klassning av direktexpanderande markvärmepumpar med elektrisk kompressor för uppvärmning och/eller kylning - Del 2:
ISO 21978, Heat pump water heater - Testing and rating at part load conditions and calculation on seasonal coefficient of performance for space heating
ISO 21773, Method of test and characterization of performance for energy recovery components
ISO 13256-1, Water-source heat pumps - Testing and rating for performance - Part 1: Water-to-air and brine-to-air heat pumps
ISO 13256-2, Water-source heat pumps - Testing and rating for performance - Part 2: Water-to-water and brine-to-water heat pumps
ISO 13253:2017/PRF Amd 1, Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps - Testing and rating for performance
ISO 15042:2017/PRF Amd 1, Multiple split-system air conditioners and air-to-air heat pumps - Testing and rating for performance
ISO 5151:2017/PRF Amd 1, Non-ducted air conditioners and heat pumps - Testing and rating for performance
EN 16147:2017/A1, Värmepumpar med elektriskt drivna kompressorer - Provningsmetoder för bestämning av prestanda och krav på märkning av värmepumpar avsedda för värmning av tappvatten
EN 16583, Värmeväxlare - Vätskekopplade fläktkonvektorer för rumsuppvärmning och kylning - Provningsmetoder för bestämning av ljudeffektnivå
ISO 18326:2018/Amd 1, Non-ducted portable air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps having a single exhaust duct - Testing and rating for performance
Visa fler Visa färre
Utgivet 19 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Bosch Thermoteknik AB, Tranås
Comfortzone AB, Täby
Enertech AB, LJUNGBY
Nibe AB, MARKARYD
RISE AB, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Svenska kyl & värmepumpföreningen, Bromma
Thermia AB, ARVIKA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 86, Refrigeration and air-conditioning
ISO/TC 86/SC 6, Testing and rating of air-conditioners and heat pumps
CEN/TC 113, Heat pumps and air conditioning units
CEN/TC 113/WG 7, Heat Pumps, air conditioners and chilling liquid packages - testing and rating at part load conditions
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Värmepumpar (27.080) Kylteknik (27.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se