Standard Svensk standard · SS-EN 12263

Kyl- och värmeutrustning - Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhetsbrytare för tryckbegränsning - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Värmepumpar (27.080) Kylteknik (27.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243

Internationell titel: Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting the pressure - Requirements and tests

Artikelnummer: STD-25016

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-21

Antal sidor: 14