Standard Svensk standard · SS-EN 12102-1:2022

Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylaggregat, processkylare, värmepumpar och avfuktare med eldrivna kompressorer - Bestämning av ljudeffektnivå - Del 1: Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylaggregat, värmepumpar för rumsuppvärmning och - kylning, avfuktare och processkylare

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12102-1:2022

Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylaggregat, processkylare, värmepumpar och avfuktare med eldrivna kompressorer - Bestämning av ljudeffektnivå - Del 1: Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylaggregat, värmepumpar för rumsuppvärmning och - kylning, avfuktare och processkylare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document establishes requirements for determining, in accordance with a standardized procedure, the sound power level emitted into the surrounding air by air conditioners, heat pumps, liquid chilling packages with electrically driven compressors when used for space heating and/or cooling, and/or for process, as described in the prEN 14511 series, and dehumidifiers, as described in EN 810.
This document also covers the measurement of the sound power level of evaporatively cooled condenser air conditioners, as defined in EN 15218. However, the measurement will be done without external water feeding and these units will thus be considered as the other air conditioners covered by the prEN 14511 series.
It is emphasized that this measurement standard only refers to airborne noise.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Värmepumpar (27.080) Kylteknik (27.200) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12102-1:2022

Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylaggregat, processkylare, värmepumpar och avfuktare med eldrivna kompressorer - Bestämning av ljudeffektnivå - Del 1: Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylaggregat, värmepumpar för rumsuppvärmning och - kylning, avfuktare och processkylare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värmepumpar, SIS/TK 467

Internationell titel: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers

Artikelnummer: STD-80037066

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-08-01

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 12102-1:2017