Standardutveckling · SIS/TK 227

Pumpar

Pumpar är en av världens mest förekommande maskiner och används överallt i världen där det finns behov av vätsketransport. Av världens totala energiproduktion används cirka 20 procent till drift av pumpar vilket ger en uppfattning om pumpens viktiga arbete. I kommunikationen mellan säljare och köpare är det av stor betydelse att samma språk används för att undvika missförstånd och för att tillse att maskinens utförande motsvarar de krav på säkerhet och prestanda som förväntas. Standarder kan vara ett viktigt hjälpmedel i den processen.

Arbetet med standardisering av pumpar påbörjades redan i början av 60-talet.

Sverige arbetar aktivt i internationella och nationella sammanhang för att påverka innehållet i dessa standarder/specifikationer, som också avser provning, terminologi, säkerhetskrav, Ecodesign, arbetsprestanda och produktkrav.

Den mest förekommande pumpen är den rotodynamiska pumpen, men standardisering sker av alla typer av pumpar, dränkbara, icke dränkbara, högtryckspumpar, centrifugalpumpar, omrörare, cirkulationspumpar, etc.

Ett område som Sverige tidigare arbetat mycket framgångsrikt inom är ”Mixers code for testing” – Provningskriterier för omrörare, där Sverige haft sekretariat och projektledningsansvar.

Ett område inom vilket det sker ett mycket aktivt arbete inom Sverige för närvarande är pumpars energieffektivitet inom ramen för EU-kommissionens kommande reglerande krav vid revidering av EU 547/2012 (genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för vattenpumpar). 

 Pumpstandardiseringen påverkas av många direktiv:

• Maskindirektivet

• Lågspänningsdirektivet

• EMC-direktivet (Electromagnetic Compability)

• Byggproduktförordningen

• ATEX-direktivet (Atmosphere Explosive)

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 6 standarder
EN 17281, Säkerhetskrav - Fordonsrengöringsutrustning
ISO 20361, Pumpar - Vätskepumpar och pumenheter - Bullermätning - Noggrannhetsklass 2 och 3
EN 16480, Pumpar - Rotodynamiska pumpar - Minimikrav på effektivitet hos vattenpumpar och metoder för fastställande och verifiering.
EN 17038-3, Pumpar - Metoder för fastställande och verifiering av energieffektivitetsindex (EEI) för rotodynamiska pumpar - Del 3: Provning och beräkning av EEI för booster set.
EN ISO 20361, Pumpar - Vätskepumpar och pumpenheter - Bullermätning - Noggrannhetsklass 2 och 3 (ISO/DIS 20361:2018)
ISO 13710, Petroleum, petrokemiska och naturgasindustrier - Kolvpumpar av deplacementstyp
Visa fler Visa färre
Utgivet 47 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Sulzer Pumps Sweden AB, Mölndal
Xylem Water Solutions Global Services AB, Emmaboda
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 115, Pumps
ISO/TC 115/SC 1, Dimensions and technical specifications of pumps
ISO/TC 115/SC 2, Methods of measurement and testing
ISO/TC 115/SC 3, Installation and special application
CEN/TC 197, Pumps
CEN/TC 197/WG 1, Water pumps efficiency
CEN/TC 197/WG 2, Circulation pumps
CEN/TC 197/WG 3, Test Procedure for Packings for Rotary Applications
CEN/TC 197/WG 4, Liquid pumps and pump units - Noise test code - Grades 2 and 3 of accuracy
CEN/TC 458, Industrial rotating mixing systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Aktuella remisser att kommentera
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Pumpar Maskinsäkerhet Fluidsystem och delar Pumpar


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad. Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot relevanta direktiv och förordningar i EU:s officiella tidning (OJEU). 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ann-Sofie Sjöblom

Ann-Sofie Sjöblom
Projektledare
08-55552035
ann-sofie.sjoblom@sis.se

Yamen Kadoura

Yamen Kadoura
Projektassistent
+46855552046
yamen.kadoura@sis.se