Standard Svensk standard · SS-EN 17038-2:2019/AC:2021

Pumpar - Metoder för fastställande och verifiering av energieffektivitetsindex (EEI) för rotodynamiska pumpar - Del 2:Provning och beräkning av EEI för enskilda pumpenheter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17038-2:2019/AC:2021

Pumpar - Metoder för fastställande och verifiering av energieffektivitetsindex (EEI) för rotodynamiska pumpar - Del 2:Provning och beräkning av EEI för enskilda pumpenheter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods and procedures for testing, calculating and determining the Energy Efficiency Index (EEI) of rotodynamic glanded single pump units for pumping clean water, including where integrated in other products.
The pump types and sizes covered by this document are described in the normative Annex A.

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17038-2:2019/AC:2021

Pumpar - Metoder för fastställande och verifiering av energieffektivitetsindex (EEI) för rotodynamiska pumpar - Del 2:Provning och beräkning av EEI för enskilda pumpenheter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pump units - Part 2: Testing and calculation of Energy Efficiency Index (EEI) of single pump units

Artikelnummer: STD-80031792

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-10-18

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-EN 17038-2:2019