Standard Svensk standard · SS-EN 16297-1:2012

Pumpar - Roterande pumpar - Cirkulationspumpar utan axeltätning - Del 1: Allmänna krav och procedurer för provning och beräkning av energieffektivitetsindex (EEI)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies general performance requirements and general requirements and procedures for testing and calculation of the energy efficiency index (EEI) for glandless circulators having a rated hydraulic output power of between 1 W and 2500 W designed for use in heating systems or cooling distribution systems. All known hazards which are likely to occur at normal installation and operation are covered by the European Standards EN 809 and EN 60335-2-51. As regards safety for electro-technical parts of circulators, EN 60335-2-51 applies.

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - Part 1: General requirements and procedures for testing and calculation of energy efficiency index (EEI)

Artikelnummer: STD-87824

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-10-27

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 1151-1:2006