Standard Svensk standard · SS-EN 1151-1:2006

Pumpar - Roterande pumpar - Cirkulationspumpar med märkeffekt inte överstigande 200 W för värmeinstallationer och varmvatteninstallationer inomhus - Del 1: Icke automatiska cirkulationspumpar, krav, provning, märkning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 16297-2:2012 , SS-EN 16297-1:2012

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Pumps - Rotodynamic pumps - Circulation pumps having a rated power input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations - Part 1: Non-automatic circulation pumps, requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-45176

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-25

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-EN 1151

Ersätts av: SS-EN 16297-2:2012 , SS-EN 16297-1:2012