Standard Svensk standard · SS-EN 1151

Pumpar - Roterande pumpar - Cirkulationspumpar med en effekt inte överstigande 200 W för värmeinstallationer och varmvatteninstallationer inomhus - Krav, provning, märkning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1151-2:2006 , SS-EN 1151-1:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1151

Pumpar - Roterande pumpar - Cirkulationspumpar med en effekt inte överstigande 200 W för värmeinstallationer och varmvatteninstallationer inomhus - Krav, provning, märkning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1151

Pumpar - Roterande pumpar - Cirkulationspumpar med en effekt inte överstigande 200 W för värmeinstallationer och varmvatteninstallationer inomhus - Krav, provning, märkning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Pumps - Rotodynamic pumps - Circulation pumps having an electrical efffect not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-24883

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-04-23

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-EN 1151-2:2006 , SS-EN 1151-1:2006