Standard Svensk standard · SS-EN 1151-2:2006

Pumpar - Roterande pumpar - Cirkulationspumpar med märkeffekt inte överstigande 200 W för värmeinstallationer och varmvatteninstallationer inomhus - Del 2: Metod för mätning av stom- och vätskeburet buller

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 16644:2014 Korrigeras av: SS-EN 1151-2:2006/AC:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1151-2:2006

Pumpar - Roterande pumpar - Cirkulationspumpar med märkeffekt inte överstigande 200 W för värmeinstallationer och varmvatteninstallationer inomhus - Del 2: Metod för mätning av stom- och vätskeburet buller
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1151-2:2006

Pumpar - Roterande pumpar - Cirkulationspumpar med märkeffekt inte överstigande 200 W för värmeinstallationer och varmvatteninstallationer inomhus - Del 2: Metod för mätning av stom- och vätskeburet buller
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Pumps - Rotodynamic pumps - Circulation pumps having a rated power input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations - Part 2: Noise test code (vibro-acoustics) for measuring structure- and fluid-borne noise

Artikelnummer: STD-45178

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-25

Antal sidor: 22

Ersätter: SS-EN 1151

Ersätts av: SS-EN 16644:2014