Standard Svensk standard · SS-EN 16644:2014

Pumpar - Roterande pumpar - Cirkulationspumpar utan axeltätning med märkeffekt inte överstigande 200 W för värmeinstallationer och varmvatteninstallationer inomhus - Metod för mätning av stom- och vätskeburet ljud

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16644:2014

Pumpar - Roterande pumpar - Cirkulationspumpar utan axeltätning med märkeffekt inte överstigande 200 W för värmeinstallationer och varmvatteninstallationer inomhus - Metod för mätning av stom- och vätskeburet ljud
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test code for the vibro-acoustic characterization of glandless circulators with pump housing having a rated power input P1 = 200W, intended to be used in heating installations, domestic hot water service installations and cooling systems, and is limited to glandless circulators with threaded connections of 11/2 inch. The test code comprises the test rig, the measurement method and the test conditions.
This European Standard applies to glandless circulators, which are manufactured after the date of issue of this European Standard.
The characterization principle is based on measuring the structure-borne and the fluid-borne power transmitted respectively by vibration and pressure fluctuations in the pipe connected to a glandless circulator.

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16644:2014

Pumpar - Roterande pumpar - Cirkulationspumpar utan axeltätning med märkeffekt inte överstigande 200 W för värmeinstallationer och varmvatteninstallationer inomhus - Metod för mätning av stom- och vätskeburet ljud
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators having a rated power input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations - Noise test code (vibro-acoustics) for measuring structure- and fluid-borne noise

Artikelnummer: STD-104776

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-14

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 1151-2:2006/AC:2013 , SS-EN 1151-2:2006