Standard Svensk standard · SS-EN 16644:2014

Pumpar - Roterande pumpar - Cirkulationspumpar utan axeltätning med märkeffekt inte överstigande 200 W för värmeinstallationer och varmvatteninstallationer inomhus - Metod för mätning av stom- och vätskeburet ljud

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a test code for the vibro-acoustic characterization of glandless circulators with pump housing having a rated power input P1 = 200W, intended to be used in heating installations, domestic hot water service installations and cooling systems, and is limited to glandless circulators with threaded connections of 11/2 inch. The test code comprises the test rig, the measurement method and the test conditions. This European Standard applies to glandless circulators, which are manufactured after the date of issue of this European Standard. The characterization principle is based on measuring the structure-borne and the fluid-borne power transmitted respectively by vibration and pressure fluctuations in the pipe connected to a glandless circulator.

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-104776

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-14

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 1151-2:2006/AC:2013 , SS-EN 1151-2:2006