Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 9908

Pumpar - Tekniska specifikationer för centrifugalpumpar - Klass III (ISO 9908:1993)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 9908/A1:2011

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Technical specifications for centrifugal pumps - Class III (ISO 9908:1993)

Artikelnummer: STD-21870

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-23

Antal sidor: 1

Ikraftsätter: SS-ISO 9908