Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9908/A1:2011

Pumpar - Tekniska specifikationer för centrifugalpumpar - Klass III - Tillägg 1 (ISO 9908:1993/Amd 1:2011)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-79518

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-05-09

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 9908