Standard Svensk standard · SS-ISO 9908

Pumpar - Tekniska specifikationer för centrifugalpumpar - Klass III

Status: Gällande

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Technical specifications for centrifugal pumps - Class III

Artikelnummer: STD-18133

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-03-15

Antal sidor: 56