Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9905

Pumpar - Tekniska specificationer för centrifugalpumpar -Klass I (ISO 9905:1994)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 9905/AC:2006 , SS-EN ISO 9905/A1:2011

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Technical specifications for centrifugal pumps - Class I (ISO 9905:1994)

Artikelnummer: STD-21566

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-11-14

Antal sidor: 80