Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9905/AC:2006

Pumpar - Tekniska specifikationer för centrifugalpumpar - Klass I (ISO 9905:1997/Cor 1:2005)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Technical specifications for centrifugal pumps - Class I (ISO 9905:1997/Cor 1:2005)

Artikelnummer: STD-44817

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-15

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN ISO 9905