Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9905/A1:2011

Pumpar - Tekniska specifikationer för centrifugalpumpar - Klass I - Tillägg 1 (ISO 9905:1994/Amd 1:2011)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Technical specifications for centrifugal pumps - Class I - Amendment 1 (ISO 9905:1994/Amd 1:2011)

Artikelnummer: STD-79517

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-05-09

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 9905