Standard Svensk standard · SS-EN 12262

Pumpar - Roterande pumpar - Tekniska dokument - Termer, leveransområde, dokumentutformning

Status: Gällande

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Rotodynamic pumps - Technical documents - Terms, delivery range, layout

Artikelnummer: STD-24578

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-02-19

Antal sidor: 15